Põhjalik ülevaade laenuturust

Leiad soodsa laenupakkumise

Teed kaalutletud ja targa otsuse

Laenud maksehäirega

Laen maksehäirega tarbijale on vastuolus seadusega. Siin on laenud, mida on võimalik saada üksnes lõpetatud maksehäire korral!
Summa:
Periood:
Leidsime laenupakkumist
Leidsime: 1 pakkumise
Kahjuks ei leitud midagi, muuda parameetreid või filtrit!
Kuva järgmised

Pigem hoidu tarbijakrediidi teenustest kui on risk, et sul võib tekkida tõrkeid tagasimaksmisega!

Mis on maksehäire?

Maksehäire on vähemalt 30 euro suurune ja rohkem kui 45 päeva kestnud võlg, mis on avaliku kandena lisatud maksehäireregistrisse.

Maksehäired liigituvad kaheks:

  • avatud maksehäire – võlg on tasumata;
  • lõpetatud maksehäire – võlg on tasutud, kuid endiselt nähtav registrist.
 

Lõpetatud maksehäireid avaldatakse registris juriidilise isiku puhul 7 aastat ja eraisikute puhul kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et maksehäire on nö avalik “must plekk” sinu taustainfos, tänu millele ei pruugi sa enam uusi lepingulisi teenuseid saada sõlmida.

Maksehäireregistris on minu kohta sissekanne, kuidas sellest vabaneda?

Mistahes võlgnevuse tekkimisel ning seoses sellega maksehäireregistrisse jõudmisel on loogiline, et ainus viis avalikust maksehäirest vabanemiseks on nõude täielik tasumine võlausaldaja ees. Isegi juhul, kui võlgnevuse tasumine on aastate pikkune protsess, siis eesmärgini jõudmine töötab igal juhul tarbija kasuks.

Tähelepanu tasub juhtida ka tõsiasjale, et harvadel juhtudel võib aset leida, et võlakanne lisatakse registrisse alusetult. Selliste kaasuste kiireks lahenduseks on registripidaja jätnud võimaluse ka kaebuse esitamiseks, nt juhul kui on võimalus tõendada võla kehtetust või alusetut teket. Sel juhul määratakse nõue mittekehtivaks ning võlakanne kustutatakse registrist ära. See on ka põhjus, miks on soovitatav endaga seotud sissekannetel alati silm peal hoida.

Kas laen maksehäirega tarbijale on lubatud?

Avatud maksehäirega kliendile laenu andmine on vastuolus võlaõigusseaduse §-s 4034 sätestatud vastutustundliku laenamise põhimõttega. Erandkorras võib anda avatud maksehäirega kliendile laenu olukorras, kus see on vajalik tarbija huvides tema makseraskuste ületamiseks, kuid selline laenu andmine on rangelt reglementeeritud.

Suletud maksehäirega kliendile laenu andmine on iga laenuandja otsus. Kui võlg on tasutud, siis kiirlaen maksehäirega on võimalik, kuid väikelaenu saamine võib olla raskendatud. Väidetavalt ei saa pankadest laenu isegi siis kui maksehäire lõpetamisest on möödunud mitu aastat.

Kuidas vabaneda võlgadest?

Võlaga võitlemine võib olla hirmutav, kuid on olemas viise, kuidas sellega edukalt toime tulla.

  1. Loo põhjalik ülevaade oma võlgade suurusest ja võlausaldajatest – see aitab hinnata olukorra tõsidust.
  2. Koostage eelarve, milles arvestate, kui palju raha teil iga kuu tagasimaksmiseks on.
  3. Koostage tegevuskava, et võlad saaksid likvideeritud võimalikult tõhusalt. Kõigepealt oleks mõistlik alustada neist, mis kannavad suuremaid intressikulusid, või isegi arveldada kronoloogiliselt vastavalt sellele, millal need tekkisid.
  4. Ela eelarve põhiselt ja hoia sellest rangelt kinni ning säilita positiivsust. Järjekindluse olemasolul saavad lõpuks kõik võlad tasutud.

Kuigi olemasolevate nõuete täitmist uute laenude kaudu ei tohiks mingil juhul üritada, võib see teatud juhtudel olla siiski alternatiiv. Võlgade refinatseerimiseks sobivad kõige paremini madala intressilised tagatud laenud nagu näiteks hüpoteeklaen.