Leia laen maksehäirega
Võrdle laenupakkujaid

Taotle pakkuja veebilehel

Laenud maksehäirega

Kust saada laenu kui pank ei anna? Siin on laenud, mida on võimalik saada kergemalt. Hoiatame, et laen kehtiva maksehäirega on vastuoluline viis olukorra parandamiseks. Kaalu oma võimalusi hoolikalt!
Summa:
Periood:
Leitud laenupakkujat
Leitud 1 laenupakkuja
Kahjuks pakkujaid ei leitud! Muuda parameetreid või filtrit!
Kuva järgmised

Pigem hoidu tarbijakrediidi teenustest, kui eksisteerib risk, et sul võib tekkida raskusi tagasimaksmisega!

Mis on laen maksehäirega?

Laen maksehäirega viitab vastuolulisele olukorrale, kus tarbija kelle kohta on maksehäireregistris kanne, vajab mingil põhjusel [uut] laenu. Õnneks või kahjuks on finantsasutused maksehäirega laenutaotleja suhtes väga resoluutsed.

Kui rääkida litsenseeritud krediidiandjatest ja pangadussektorist tervikuna, siis 99,99% tõenäosusega keeldutatakse kehtiva maksehäirega isikule tarbijakrediiti pakkumast. Isegi kui isik on maksehäiret põhjustanud võla tasunud ja taastanud enda krediidivõimelisuse, võib kuluda veel mitmeid aastaid kuni pankadel hakkab tema suhtes nö usaldus tekkima. Seevastu krediidiandjad on lõpetatud maksehäirete osas “mõistvamad” ja võivad taotlusele positiivse vastuse anda isegi päev pärast maksehäire sulgemist.

Hoopis teine lugu on tagatisega laenudega – siis ei mõjuta maksehäire olemasolu laenu andmist praktiliselt üldse. Olgu tegemist kehtiva või suletud maksehäirega – vahet ei ole.

Kui mõtetes mõlgub enda elukoha või mingi muu kinnisvara/maa tagatiseks seadmine, eesmärgiga ikkagi maksehäirega laenu saada, siis tasuks enne lõpliku otsust omada väga selget plaani, mis on järgmised sammud saamaks võlgadest priiks. Kui eksisteerib kõrgendatud risk, et kinnisvaralaenu tagasimaksmisega võib tekkida taas raskusi, siis oleks mõistlik leida täiendavaid sisstulekuallikaid.

Kas laen kehtiva maksehäirega tarbijale on legaalne?

Kui finantsasutus annab sihtotstarbelist laenu avatud maksehäirega isikule ei ole kindlasti tegemist illegaalse tegevusega. Küll on selline tegevus taunitav ja vastuolus võlaõigusseaduse §-s 4034 sätestatud vastutustundliku laenamise põhimõtetega, kui kehtiva maksehäirega isikule antakse näiteks kõrgeintressilist kiirlaenu. Nimetatud paragrahvis lõige nr 6 sätestab järgmist:

(6) Krediidiandja võib tarbijaga tarbijakrediidilepingu sõlmida üksnes juhul, kui ta on krediidivõimelisuse hindamise aluseks olevate andmete kogumis analüüsimise tulemusena veendunud, et tarbija on krediidivõimeline.

Seega siit järeldus: kui krediidiandja on kaalunud otsust pingsalt ja ta on valmis oma otsust vajadusel mõjuvate argumentidega põhjendama ning vajadusel ka tõestama, et tegu oli kaalutletud laenuotsusega, siis võib kehtiva maksehäirega isikule laenu anda küll ja see on täiesti seaduslik. Kui aga kohtuvaidlustes peaks selguma vastupidine olukord, siis on laenuandjal pahandus majas ja laenuleping võidakse ka kehtetuks tunnistada.

Üheks selliseks olukorraks, kus laenu andmine kehtiva maksehäirega isikule on mõistetav, on tema võlgade likvideerimine isiku enda huvides. Näiteks laen kinnisvaraga tagatisel, mille intressimäär on kiir- ja väikelaenudest palju madalam, võib mõnele võlgades inimesele olla ainus pääsetee, kuidas sügavast võlakeerisest edukalt välja rabeleda ja taastada normaalne olukord.

Kokkuvõtteks saab öelda, et laenu andmine kehtiva maksehäirega isikule on erandjuhtudel aksepteerivat, kuid mõlemale osapoolele siiski libe tee. See on ka üks põhjustest, miks praktiliselt ükski laenukontor seda ei tee. Nimelt võib see krediidiandjale tekitada vaidlusi Finantsinspektsiooni ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti ees ja asetada neid musta nimekirja. Karistused pidevate eksimuste eest on rahatrahv või isegi litsentsi ära võtmine. Päeva lõpuks on finantsasutused huvitatud siiski maksejõulisest kliendist.

Kust saab kergelt laenu?

Paratamatult on turul välja kujunenud ettevõtted, kust saab kergemini laenu, võib-olla isegi liiga kergelt. Nendeks on mõistagi kiirlaenupakkujad. Meie veebilehe statistikale tuginedes saab kindlalt järeldada, et tunnetuslikust keskmisest saab palju kergemini positiivse vastuse Ferratumi ja Boonuslaenu nimeliste teenusepakkujate käest. Nö konks peitub selles, et nende puhul tuleb arvestada enam kui 40%-lise intressimääraga aasta kohta.

Kui aga maksehäiret põhjustanud võlg on tasutud ja soov on taas mõnest laenukontorist krediiti saada, siis kiirlaenupakkujad on ilmselt ainsad, kes jutule võtavad. Jah, kiirlaen maksehäirega ei kõla hästi, aga teadaolevalt ei saa pankadest tagatiseta laenu isegi siis, kui maksehäire lõpetamisest on möödunud lausa mitu aastat.

Kiirlaenud.ee lehel laenude võrdlemisel jälgi laenupakkujate heakskiidu skoori. Mida kõrgem väärtus 5 palli skaalal, seda suurem on tõenäosus positiivne vastus saada! 

Meie soovitus on, et meeleheitlikult ei ole mõtet otsida, kust saab kergelt laenu. Kui sellised pakkumised eksisteerivad, siis on need alati ebamõistlikult kallid. Pealegi uus kiirlaen kipub olema ajutine leevendus ja pikas perspektiivis võib inimese viia aina sügavamasse võlagade keerisesse. Pigem tuleks kallitest tarbijakrediidi teenustest igal ajal hoiduda ja suunata see energia näiteks lisasissetuleku tekitamisse.

Maksehäire ja selle liigid

Maksehäire on justkui avalik hoiatus teistele, et isik on praegu või olnud minevikus võimetu teenindama oma finantskohustust või näiteks telekommunikatsiooni vms arvet. See on vähemalt 30 euro suurune ja rohkem kui 45 päeva kestnud võlg, mis on avaliku kandena lisatud maksehäireregistrisse.

Maksehäired liigituvad kaheks:

 • avatud maksehäire – võlg on tasumata;
 • lõpetatud maksehäire – võlg on tasutud, kuid endiselt nähtav registrist.
 

Lõpetatud maksehäireid avaldatakse registris juriidilise isiku puhul 7 aastat ja eraisikute puhul vähemalt 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Eestis on kaks ametlikku registripidajat: AS CREDITINFO EESTI (Minucreditinfo.ee) ja Krediidiregister OÜ (Taust.ee) 

Väikelaen maksehäirega on välistatud

Tüüpilised väikelaenu pakkujad nagu näiteks pangad ei anna mitte mingi valemiga väikelaenu isikule, kellel on aktiivne maksehäire. Vähe sellest, isegi aastate tagune maksehäire võib saada otsustavaks, mille pärast ei soovita mingeid riske võtta.

Ainus võimalus, kuidas saada laenu maksehäirega on leida finantsteenuse pakkuja, kes pakub laenu tagatise või käendaja olemasolul. 

Maksehäireregistris on minu kohta sissekanne, kuidas sellest vabaneda?

Mistahes võlgnevuse tekkimisel ning seoses sellega maksehäireregistrisse jõudmisel on loogiline, et ainus viis avalikust maksehäirest vabanemiseks on nõude täielik tasumine võlausaldaja ees. Isegi juhul, kui võlgnevuse tasumine on aastate pikkune protsess, siis eesmärgini jõudmine töötab igal juhul tarbija kasuks.

Tähelepanu tasub juhtida ka tõsiasjale, et harvadel juhtudel võib aset leida, et võlakanne lisatakse registrisse alusetult. Selliste kaasuste kiireks lahenduseks on registripidaja jätnud võimaluse ka kaebuse esitamiseks, nt juhul kui on võimalus tõendada võla kehtetust või alusetut teket. Sel juhul määratakse nõue mittekehtivaks ning võlakanne kustutatakse registrist ära. See on ka põhjus, miks on soovitatav endaga seotud sissekannetel alati silm peal hoida.

Kuidas vabaneda võlgadest?

Võlaga võitlemine võib olla hirmutav, kuid on olemas viise, kuidas sellega edukalt toime tulla.

 1. Loo põhjalik ülevaade oma võlgade suurusest ja võlausaldajatest – see aitab hinnata olukorra tõsidust.
 2. Koosta eelarve, milles arvestad, kui palju raha sul iga kuu tagasimaksmiseks on.
 3. Koosta tegevuskava, et võlad saaksid likvideeritud võimalikult tõhusalt. Kõigepealt oleks mõistlik alustada neist, mis kannavad suuremaid intressikulusid, või isegi arveldada kronoloogiliselt vastavalt sellele, millal need tekkisid.
 4. Ela eelarve põhiselt ja hoia sellest rangelt kinni ning säilita positiivsust. Järjekindluse olemasolul saavad lõpuks kõik võlad tasutud.

Olemasolevate võlgade likvideerimist lihtsasti kättesaadavate ja kallite tarbimislaenude kaudu ei tohiks mitte mingil juhul teha! Vastasel juhul võid saavutada vastupidise efekti. Võlgade refinatseerimiseks sobivad kõige paremini tagatisega laenud nagu näiteks hüpoteeklaen või laen auto tagatisel. Mida soodsama laenuga võlad likvideeritakse, seda kiiremini taastad enda majandusliku olukorra.

Raha saamise alternatiivid, kui krediidiandjad laenu pakkuda ei saa 

Kui maksehäire tõttu ükski pakkuja teenust osutada ei soovi, siis on mitmeid raha hankimise alternatiive, mida võib kaaluda:

 1. Sõprade või perekonna abi. Sõbrad või pereliikmed võivad olla valmis laenama raha hoolimata kõigest. Sellegipoolest tuleks lähedastega olla üdini aus ja selgitada neile, miks laenu vajatakse ja mida selle rahaga tehakse.
 2. Laenupakkumised foorumites. Interneti foorumid ja Facebooki grupid võivad olla kohad, kus eraisikud saavad üksteiselt laenu taotleda. Kuigi see võib tunduda lihtsa ja kiire lahendusena, on laen eraisikult väga riskantne, sest tõenäoliselt puudub ametlik leping ja regulatsioonid, mis kaitsevad laenuvõtja õigusi. Olgu öeldud, et meie eraisikult eraisikule laenamist ei soovita. Eriti kui tegemist kahtlaste inimestega.
 3. Säästud ja investeeringud. Isiklikud säästud või investeeringud (nt. aktsiad, võlakirjad) võivad olla likviidsed, mida saab kiirelt müüa ja nö rahaks teha.
 4. Käendajaga laen. Mõnikord võivad isikud saada laenu, kui neil on käendaja, kes on valmis kaasvastutama laenu tagasimakse eest.
 5. Tööandjalt laenamine. Mõned tööandjad võivad pakkuda töötajatele laenu või avanssi, mida saab tasuda tulevaste palgamaksetega.
 6. Sotsiaalprogrammid ja toetused. Mõned riiklikud või kohalikud sotsiaalprogrammid võivad pakkuda rahalist abi või toetusi, mis võivad aidata rahalistes raskustes olevaid inimesi.
 7. Lisasissetuleku tekitamine. Kui laenu saamine on keeruline, siis võib olla mõistlik üle vaadata oma eelarve, vähendada mittevajalikke kulusid ja püüda leida lisasissetuleku allikaid.

NB! Enne mis tahes alternatiivse raha saamise võimaluse rakendamist on oluline kaaluda võimalikke riske ja tagajärgi ning vajadusel konsulteerida usaldusväärse spetsialistiga, et leida enda jaoks see kõige sobivam lahendus!

Ferratum logo
Laen kiirelt ja mugavalt

Uutele klientidele laenulimiit 30 päeva 0-intressiga. Lepingutasu puudub. Raha kätte mõne minutiga.

Krediidi kulukuse maksimaalne määr on 52,08% aastas järgmistel näidistingimustel: laenulimiit 2000 €, krediidi tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 2462,20€ (sisaldab lepingutasu 0 €) fikseeritud aastaintress  (42,66%). Määr on arvestatud eeldusel, et laenulimiit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning makstakse tagasi 12 võrdse tagasimaksena võrdsete ajavahemike järel alates kuu aja möödumisest laenulimiidi kasutusse võtmisest.

Kiirlaenud.ee kasutab küpsiseid. Loe lähemalt